„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Ръководство

Дружеството е ръководено от професионални и отговорни специалисти, притежаващи висока кмпетеност в областта на управлението и на доставките на авиационно гориво. Това предполага висока координация на работата на колектива и добро качество на предлаганите услуги.