„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Ръководство

Дружеството е ръководено от професионални и отговорни специалисти, притежаващи висока кмпетеност в областта на управлението и на доставките на авиационно гориво. Това предполага висока координация на работата на колектива и добро качество на предлаганите услуги.

Михаил Сизов

Генерален директор LUKOIL AVIATION BULGARIA

 

 

 

Год на раждане: 1981

Образование:

2005 г. -  Московски държавен университет по радиотехника, електроника и автоматика (Технически университет)​

Кариера:

2007 г. - Специалист в отдел „Стокови операции и зареждане на въздухоплавателни средства” в ООО „ЛУКОЙЛ АЭРО”.

2009 г. - Главен специалист в „Стокови операции и зареждане на въздухоплавателни средства” в ООО „ЛУКОЙЛ АЭРО”.

2013 г. - Началник отдел „Логистика и транспортни опареции” в ООО „ЛУКОЙЛ АЭРО”.

2015 г. - Началник отдел „Зареждане на въздухоплавателни средства” в Управление „Продажби на дребно и логистика” в ООО „ЛУКОЙЛ АЭРО”.

2016 г. - Заместник директор „Търговия” в ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт».

2018 г.  - Заместник директор «Търговия» в АО «АЭРО-Шереметьево».

 

През 2019г. е назначен за управител на ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Награди:

2012 г. - Благодарност от ОАО «ЛУКОЙЛ»

2015 г. - Благодарствено писмо от Президента на ПАО "ЛУКОЙЛ"

2017 г. - Благодарност от ООО «ЛУКОЙЛ Черноземенефтепродукт»