„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Дружество, осъществяващо оперативна дейност по зареждане на въздухоплавателни средства „в крило”на международните летища в България и Република Молдова.

ЛУКОЙЛ
ЕЙВИЕЙШЪН
БЪЛГАРИЯ
Доставка
на
авиационно
гориво