„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Отговорност

фото_стартовая_заглушка.jpg

„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД обръща особено внимание на въпросите за социална и производствена отговорност . Дружеството се грижи за околната среда , обезпечава достойни условия за работа, активно участва в обществения живот  в региона.

Дейността на дружеството съответства на най-високите международни стандарти. „ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД притежава сертификата на системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001-2008 в областта на доставки на авиоГСМ, доставки на авиационно гориво  на въздушни превозвачи и услуги по лабораторен анализ, а също така и по системата за управление на опазване околната среда по стандарт ISO 14001 и системите за управление на професионалната безопасност и здраве  OHSAS 18001.

  • Сертификат ISO 9001 2015 г. LUKOIL AVIATION BULGARIA (руска версия)

  • Сертификат ISO 9001 2015 г. LUKOIL AVIATION BULGARIA (английска версия)

  • Сертификат OHSAS 18001 2015 г. LUKOIL AVIATION BULGARIA (руска версия)

  • Сертификат OHSAS 18001 2015 г. LUKOIL AVIATION BULGARIA (английска версия)