„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Търгове

„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД информира за открити тръжни процедури, обявления за продажби и отдаване под наем, съобщения и др.

Тендер № T-03-2017

Купувач:  „ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Организатор на търга: „ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

  • Тендер № T-03-2017 BG
  • Заявка за участие в тендер № T-03-2017 BG