„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Услуги

фото_стартовая_заглушка.jpg

„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД извършва услуги по зареждане на въздухоплавателни средства „в крило"на международните летища в България и Република Молдова Дружеството доставя авиационно гориво JET A1, произведено от най-голямото нефтопреработващо предприятие в региона -„ ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» .

Качеството на авиационното гориво съответствува на изискванията на последните издания на стандартите ASTM-D-1655 и DEF STAN 91-91.

Горивото се транспортира до гражданските летища, където се съхранява непосредствено до момента на зареждането.

Дружеството е лицензиран оператор по наземно обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла на летищата София и Бургас . В останалите случаи тази дейност е възложена на съответните летища.

Дружеството предлага пакетни договори за всички български летища.Цените за зареждане „в крило" включват всички разходи до постъпване на горивото в резервоара на самолета, в това число и летищните такси за обслужване.

Варианти за обслужване на клиентите:

  • Без предварителен договор.В този случай се прилагат публикуваните за всяко летище търговски цени «ad hoc».Заплащането се извършва в брой или съобразно изискванията на съответното летище.

  • Срещу представяне на валидна карта за зареждане: AVCARD, WFS, UVAIR

  • След получаване заявка от упълномощен агент, чрез който е гарантирано заплащането на горивото

  • На основание на подписан договор, който може да бъде сключен с всяка българска или чужда авиокомпания , притежаваща валиден сертификат за авиационен оператор с годишни обеми на потребление на гориво над 200 т. В тези случаи приложими са договорените цени.

„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД осъществява контрол на качеството на авиационното гориво JET A1 на всички етапи от процеса на приемане,съхранение, подготовка за издаване за зареждане и зареждане във въздухоплавателните средства.

„ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД осъществява контрол на качеството на авиационното гориво JET A1 на всички етапи от процеса на приемане,съхранение, подготовка за издаване за зареждане и зареждане във въздухоплавателните средства. Качеството на горивото се проверява със съответнитре методи в летищните лаборатории.